Akti

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u Dječjem vrtiću Bubamara Kalinovac 

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

- Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

PLAN UPISA DJECE DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA KALINOVAC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018/2019.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE PLANA I PROGRAMA RADA DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA KALINOVAC 2016-2017

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DV BUBAMARA 2017-18

KURIKULUM DV BUBAMARA 2017-2018

- ODLUKA O ODREĐIVANJU OSOBE ZA INFORMIRANJE (SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE) U DJEČJEM VRTIĆU BUBAMARA KALINOVAC

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA KALINOVAC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu / csv

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

BILJEŠKE uz IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Financijski plan DV Bubamara Kalinovac za 2018. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2016

- Bilješke uz Bilancu 31.12.2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu  /  csv

- FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA KALINOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU - OPĆI DIO

- FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA KALINOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU - POSEBNI DIO

 

- Godišnje izvješće za 2015./2016.
- Godišnji plan i program za 2016./2017.
- Kurikulum 2016./2017.
- Statut

mrkvici

balončići

zvjezdice

 

Dinamikom

© 2016 Dječji vrtić Bubamara. Sva prava pridržana. Designed by Georg