Financijski dokumenti

- FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA KALINOVAC ZA RAZDOBLJE 01.01.2022.-31.12.2022.

BILJEŠKE uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za razdoblje 01. siječnja do 31.prosinca 2020.

- Izmjene I dopune financijskog plana Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za 2020. godinu OPĆI DIO / POSEBNI DIO

Polugodišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za razdoblje 01.01.2020.-30.06.2020.

Financijski izvještaj za razdoblje do 01. siječnja do 30. lipnja 2020.

Financijski izvještaj za razdoblje do 01. siječnja do 31.ožujka 2020. godine

Godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

- Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Financijski plan Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - opći dio

Financijski plan Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - posebni dio

Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanja 2019. do 31. prosinac 2019.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Financijski plan Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - opći dio

Financijski plan Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - posebni dio

- Godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

- Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanja 2018. do 31. prosinac 2018.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Financijski plan DV Bubamara Kalinovac za 2018. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2016

- Bilješke uz Bilancu 31.12.2016.

- Financijski plan Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu - opći dio

- Financijski plan Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu - posebni dio

© 2016 Dječji vrtić Bubamara. Sva prava pridržana. Designed by Georg