Programi

CJELODNEVNI DESETOSATNI PROGRAM - REDOVITI PROGRAM

Cilj programa je poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz igru, raznovrsne aktivnosti, istraživanje i stvaranje, otkrivanje, komunikaciju, međusobnu interakciju, socijalizaciju, poticajno okruženje uz partnerski odnos s roditeljima.

KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE

Organiziran je za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Organizira se u okviru 250 sati rada godišnje u prostorima dječjeg vrtića. Provode ga odgojitelji.

KRAĆI ETNO – TRADICIJSKI PROGRAM

Provodi se kao posebni program nakon redovitog programa. Voditeljice programa su dvije odgojiteljice sa završenom potrebnom edukacijom za voditelja programa.

DRUGI KRAĆI I REKREACIJSKI PROGRAMI TIJEKOM PEDAGOŠKE GODINE

- jednodnevni izleti
- šetnje i druženja u prirodi,
- posjete raznim organizacijama, ustanovama, udrugama
- ekološki programi
- preventivni programi
- obilježavanje svjetskih dana, svečanosti, manifestacija
- posjete i prisustvovanja kazališnim i kino predstavama

© 2016 Dječji vrtić Bubamara. Sva prava pridržana. Designed by Georg